Záznam - ELDP a elektronická komunikace

Produkt: HELIOS Red

Blíží se povinnost odevzdat Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2014. Víte, jak je vyplnit? Víte, jak je zpracovat v Heliosu Red? Na webináři se to dozvíte. Také se dozvíte, jaké jsou možnosti elektronické komunikace s úřady ve Mzdové evidenci Heliosu Red.

550 Kč vč. DPH

Tento videozáznam po zakoupení můžete shlédnout opakovaně bez omezení.

Obsah školení

  • Evidenční listy důchodového pojištění

          - Příklady zpracování ELDP

          - Vygenerování, tisk a elektronické odeslání ELDP

  • Elektronická komunikace s ČSSZ, FÚ, ZP