Záznam - Jak začít pracovat v modulech Personalistika a Mzdová evidence Heliosu Red

Produkt: HELIOS Red

Začínáte zpracovávat mzdy? Přecházíte z jiného mzdového systému na Helios Red?Na tomto webináři se seznámíte se základními postupy při zavedení osobních karet pracovníků a při zpracování mezd.

750 Kč vč. DPH

Tento videozáznam po zakoupení můžete shlédnout opakovaně bez omezení.

Obsah školení

  • Příprava a nastavení parametrů před prvním zpracováním mezd

          - Počáteční období zpracování

          - Konfigurace modulu

          - Příprava číselníků

          - Osobní karty

  • Měsíční zpracování mezd

          - Nepřítomnost

          - Mzdový záznam – výpočet mzdy

          - Korekce daní pracovníků s více pracovními poměry

          - Tiskové sestavy a přehledy

          - Exporty do dalších ostatních modulů Helios Red

          - Uzavření období