WEBINÁŘ - ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE - VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH PRO ROK 2021

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetníma dalším pracovníkům ekonomických úseků.Výklad je zaměřen nejen na formální náležitosti dokladů, ale i na časté chyby, které se v praxi vyskytují. Dozvíte se jakými pravidly se řidit v praxi, aby k uvedeným chybám nedocházelo.Přednáši: Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce.

Bližší informace
8.12.2020 9.00-13.00 1 300 Kč vč. DPH

K tomuto webináři se přihlaste nejpozději do 7.12.2020 15:00 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

  • Členění daňových dokladů u DPH a jejich náležitosti 
  •  Informace GFŘ k fakturaci
  •  Fakturace v tuzemsku, EU a třetích zemích
  •  Vyúčtování záloh, resp. úplat 
  •  Přepočet cizí měny pro potřeby DPH 
  •  Uplatňování dokladů z časového hlediska
  •  Daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce
  •  Forma daňových dokladů a její převod 
  •  Účetní doklady
  •  Požadavky dalších předpisů na náležitosti dokladů (EET, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele apod.)